ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Gösterilen herhangi bir fiziksel ya da nörolojik bozukluğa, yaygın gelişimsel bir bozukluğa, mental retardasyona ya da eğitim olanaklarının yetersizliğine bağlı olamayan okul becerilerindeki uygunsuzluklar öğrenme bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. (Psikiyatri Temel Kitabı, s:1057)

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

 1. Özel öğrenme güçlüğü olan birey: Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey olarak tanımlamıştır.
 2. 1940 larda minimal beyin hasarı kavramı ortaya çıktı ve öğrenme güçlüklerinin beyin yapısındaki bir bozukluktan kaynaklandığı görüşü ortaya çıktı. Daha sonraki araştırmalar beyin hasarı olmadan da bu tip sorunların görüleceği, beyin işlevlerindeki karışıklıkla ilgili olduğu ortaya konmuştur.

Tanılama
Özel öğrenme güçlüğü olan bireyi tanılamada aşağıdakiler kullanılır:standart tanılama araçları

  1. Klinik gözlem
  2. Aile-öğretmen  gözlemleri
  3. Psikometrik testler
  4. WISC-R: Zeka testi.
  5. Gesell Gelişim Figürleri: görsel algı, ayrımlaştırma, bütünleştirme, ince motor becerilerindeki sorun alanlarını değerlendirir.
  6. Bender Gestalt Testi: Geometrik figürlerden oluşur. ÖB ve organisiteyi ayırt etmede kullanılır. Bütünleştirme, döndürme, birleştirme, duramama, şeklin bozulması gibi hata türleri vardır.
  7. Sağ-Sol Dominans (Head) Testi
  8. Harris Lateralleşme Testi: Sağda solda çapraz ya da belirsiz dominans belirleniyor
  9. Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi (GİSD-A): Özgül öğrenme güçlüğünü tanılamak için Koppitz geliştirmiştir.

Özel Öğrenme Güçlüğü

 1. Okuma Bozukluğu(Disleksi )
 2. Yazılı Anlatım Bozukluğu,
 3. Matematik Bozukluğu(Diskalkuli) olarak değerlendirilir.

Nedenleri;

Tam olarak nedenleri açıklanamamıştır. Özellikleri: 

Okuma becerisi:
Dinlediği, okuduğu bir öyküyü anlatması istendiğinde öykünün başını sonunu karıştırır ,
Haftanın günlerini, ayları, mevsimleri doğru saysa bile aradan sorulduğunda (cumadan önce hangi gün gelir, marttan sonra hangi ay gelir, haftanın dördüncü günü hangisidir gibi) yanıtlamakta zorluk çeker ya da yanlış yanıtlar,
Sayı ve harfleri dizgilemekte güçlük  çeker, (alfabenin harflerinin sırasını karıştırır; kendisinden sıra ile söylenmesi istenen sayıların yerlerini karıştırır-3865 dersiniz o size 8356 diyebilir),
Belirli bir sıra içinde yapılması gereken işlerin sırasını karıştırabilir
Okuma hız ve nitelik açısından yaşıtlarından geridir,
Harf-ses uyumu gelişmemiştir, bazı harflerin seslerini öğrenemez,
Harfin şekli ile sesini birleştiremez,
Kelimeleri hecelerken ya da harflerine ayırırken zorlanır,
Sınıf düzeyinde bir parçayı okuduğunda anlamakta zorlanır, başkasının okuduklarını daha iyi anlar.

Yazma Becerisi
Yaşıtlarına oranla el yazısı okunaksız ve çirkindir, sınıf düzeyine göre yazı yazması yavaştır, Tahtadaki yazıyı defterine çekerken ya da öğretmenin okuduğunu defterine yazarken zorlanır,
Yazarken  bazı harf ve sayıları, kelimeleri ters yazar, karıştırır  (b-d, m-n, ı-i, 2-5, d-t, ğ-g, g-y ,ve-ev gibi) ,
Yazarken bazı harfleri, heceleri  atlar ya da harf/hece ekler,
Sınıf düzeyine göre yazılı imla ve noktalama hataları yapar, küçük-büyük harf, noktalama,hece bölme hataları gibi.

Yazarken kelimeler arasında hiç boşluk bırakmaz ya da bir kelimeyi iki-üç parçaya  bölerek yazar, ka   lem, yapa  bil  mektedir gibi.

Aritmetik Becerileri

Aritmetikte zorlanır,
Dört işlemi yaparken yavaştır, parmak sayar, yanlış yapar,
Problemi çözüme götürecek işleme karar veremez,
Yaşına uygun seviyedeki matematik problemlerini yaparken otomatik olarak tepki vermekte zorlanır,
Sayı kavramını anlamakta güçlük çeker (beş mi bir mi büyüktür, düşünmeden karar  vermekte zorlanır),
Bazı aritmetik sembollerini öğrenmekte zorlanır, karıştırır,

 

Diğer Yazılar

+90 212 210 03 90

Pzt - Cmts 07:00 / 19:00 Arası E-Mail Adresimiz: info@yeditepeatlas.com Adresimiz: Halide Edip Adıvar Mah. Alattin Elmas Sok. No. 14 Şişli

FACEBOOK'DA BİZİ TAKİP EDİN

test

Tüm Hakları Saklıdır. 2019 Yeditepe Atlas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi