10 Soruda Özel Eğitim Öğretmeni Olmadan Önce Düşünmeniz Gerekenler

0
679

Özel Eğitim Öğretmeni Olmalı mıyım?

Özel Eğitim öğretmeni olmak sadece özel eğitim bölümünü bitirmekle olmuyor. Çok zorlu bir süreç, zorlu ama aynı zamanda da çok değerli bir süreç. Gelin bunun ne demek olduğunu 10 temel soru eşliğinde inceleyelim.

Bu mesleği seçmeden önce düşünmeniz gereken 10 soru:

1. Özel ihtiyaçları olan çocuklarla çalışmaktan hoşlanıyor musunuz? İhtiyacı olanların kendilerini gerçekleştirmelerine, potansiyellerine ulaşmalarına yardım etmeye kararlı mısın?

Çalışacağınız engellerin bazıları şunlardır: Öğrenme güçlükleri, konuşma veya dil bozuklukları , zihinsel gerilik , duygusal rahatsızlık (davranışsal, zihinsel vb.), Çoklu engeller , işitme bozuklukları, ortopedik bozukluklar, görme bozuklukları, otizm ( otizm spektrumu), sağırlık ve körlük, travmatik beyin hasarı ve diğer sağlık bozuklukları.

Bu kadar özel gereksinimli çocukla çalışırken ülkemizde henüz belli özel gereksinimli insanlara uzmanlaşma henüz gerçekleşmediği için her türlü çocukla çalışmak zorunda kalınıyor. Haliyle konuya ne kadar geniş bakabildiğiniz önemlidir.

2. Gerekli sertifikasyonunuz var mı? Süpervizyon veya disiplinlerarası çalışmanın önemine inanıyor musunuz ? 

Özel eğitim öğretmeni olmak için gerekli lisans ve lisans üstü diplomanız, sertifikanız var mı? Ülkemizde bu alanda yetki karmaşası hala devam etse de özel eğitimin bir ekip işi olduğunu unutmadan özel eğitimci, psikolog ve diğer eğitim-terapi alanından kişilerce ortak disiplinlerarası çalışmanın önemini bir şekilde anlamış ve ekip çalışmasına inanıyor olmanız gerekiyor. Sonuçta bu alanın literatürünü psikologlar yazmış olsa da bir şekilde disiplinlerarası bir çalışmaya uygun davranabilecek misiniz ? Ya da süper vizyon desteği alarak işinizi sürdürmenin gerekliliğine hazır mısınız ? 

3. Sabrınızı nereye kadar kontrol edebilirsiniz ?

Serebral Palsi’li bir çocukla, aylar boyunca, evet / hayır cevabını elde etmek için çok çalıştım. Aylar süren bu çalışmanın ardından başarı elde edildi ve elini evet için kaldıracak ve hayır için başını sallayacaktı. Bu tür şeyler çocuğun sosyal kabulü için önemlidir.  Bu çocuk için bunu yapmak çok büyük bir öğrenme sıçramasıydı ve dünyası için fark yarattı. Bu neredeyse sonsuz sabır gerektiren bir çalışma. Buna ne kadar hazırsınız ?  

4. Yaşam ve özbakım becerileri,  temel okuryazarlık / aritmetik öğretmekten hoşlanıyor musunuz?

Temel yaşam becerilerini ve akademik çalışmaları bir çocuğa öğretmek için eğitim ve terapi hizmeti vermekten hoşlanmanız gerekmektedir. 

5. Bitmek bilmeyen bir evrak işi yapmaktan hoşlanıyor musunuz?

Özel eğitim bir ekip işi olmakla birlikte BEP’ler, müfredat hazırlamalar, her çocuk için özel dersler ve eğitim materyalleri geliştirmek, terapi metotları ve notları tutmak,  değişiklikleri takip etmek,  yönlendirmeler, ilerleme raporları , BEP komite notları, topluluk irtibat formları / notları vb. tutmak ve takip etmek gerekiyor. Ülkemizde öğretmenlerin bir şekilde ders planlarına karşı bir sorumluluğu varsa da özle eğitimin kendine özgü evrak ve dökümanlarını tutup takip etmek veya her çocuğa özel geliştirmek gerekiyor. Bu da büyük bir özveri gerektiriyor. Buna ne kadar hazırsınız ?

6. Yardımcı teknolojiden hoşlanıyor musunuz?

Özel ihtiyaçları olan öğrenciler için daha fazla yardımcı alet, cihaz mevcuttur. Öğrenciler için mevcut teknolojileri öğrenmek için sürekli bir öğrenme eğrisi üzerinde olmanız ve takip etmeniz gerekmektedir. Özellikle işitme, dil, fiziksel engelli, otizmli, öğrenme güçlüğü vb gibi çocuklar için geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan bir sürü teknik var. Bunları takip etmeye ne kadar isteklisiniz ? 

7. Kaynaştırma modeli ve çocuğun genellemesi için çeşitli ortamlarda öğretme konusunda ne kadar isteklisiniz ?

Giderek daha fazla özel eğitimci , normal sınıfta özel ihtiyaçları olan öğrencileri desteklemektedir. Bazen, özel eğitimde öğretim, tüm yaşam becerileri öğrencilerinin küçük bir sınıfta veya otizmli öğrenciler için bir sınıfa sahip olmanın önemini anlamış oluyorlar.  Özel odalar, kaynaştırma uygulamaları vb bu konularda da gerekli yardımda bulunmak ve çocuğun sosyal hayata geçişini kolaylaştıracak sınıf uygulamları konusunda yönlendirici olmanız gerekiyor.

8. Stresle baş edebiliyor musunuz?

Bazı özel eğitimciler, ağır iş yükleri, idari görevler ve öğrencilerle başa çıkmak için gerekli  durumlarda stres seviyeleri nedeniyle kolayca tükenir. Dolayısıyla ister devletin herhangi bir kurumunda isterseniz özel eğitim merkezilerinde bir şekilde stresle baş etme teknikleri konusunda yardım, destek almanız gerekmektedir. 

9. Diğer profesyonellerle, toplumun diğer alandaki kurumlarla ve ailelerle iyi iş ilişkileri geliştirebiliyor musunuz?

Özel eğitim toplumsal sorumluluğu geniş olan bir konu olduğu için öğrencinin adına dahil olan birçok kişi ile çalışırken empatik ve anlayışlı olmak önemlidir. Başarının anahtarı genellikle, her seviyede istisnai ilişkilere sahip olmanın doğrudan bir sonucudur. Etkileşimsel ve işbirlikçi bir şekilde bir ekibin parçası olarak çalışmak için çok güçlü bir yeteneğe sahip olduğunuzu hissetmeniz gerekir.

10. Amaç ?

Engelli çocukların geleceğini etkileme konusunda çok güçlü hissetmeniz ve bir arzu duymanız gerekir. Ana kişisel hedefiniz olumlu bir etkiye sahip olmak ve özel gereksinimli çocukların yaşamlarında olumlu bir fark yaratmaksa, ancak o zaman bu sizin için bir meslek olabilir.

Çeviren : Özgür ATLAS

Yorum Ekleyebilirsiniz