Baba Destek Programı

0
335

Baba Destek Programı

Ailenin sözlükte anne baba ve çocuktan oluşan çekirdek bir yapı olarak açıklaması yer alır. Oysa çocuk eğitimi denilince anneler ilk akla gelir. Ailenin önemli bir parçası yani baba; farklı bir görev, sorumluluk ve ilişkiler içinde anlaşılır. Toplantı olduğunda, çocuğun başına bir şey geldiğinde ilk anneye haber verilir. Toplantılarda annelerin sayısı daha çoktur. Çocukların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasında anne çağrılır. Odasının toplanması, giysilerinin yemek yemesinin  ve  derslerinin takibi annelerin  yapması gerekenler olarak görülür. Babaların sorumlulukları, ciddiyetleri, yapması gerekenleri ve sadece çocuğun sevilmesi kısmında anneyle paylaşımları olduğu söylenebilir.

Çocuğun  sosyalleşmesi ve bilinç, ahlak, kimlik kazanmasında çevresinde olan her şeyden etkilendiği düşünülürse çocukların eğitiminde annenin olduğu kadar babanın ve diğer yetişkinlerin de  rolü olduğu gerçeği ortaya çıkar. Yapılan araştırmalar, çocuğun yakın çevresinin bir bütün olarak zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini etkilediğini ortaya çıkarmıştır  Annelerin iş yaşantısında sorumluluklarının artması ve  okul öncesi eğitimin gelişmesi  çocukluk yaşantısına annelerin yanına babaların katılmasını zorunlu kılmıştır.

Babaların çocukları ile etkin yaşam paylaşımları içinde olmaları çocuğun analitik düşünce yapısını, zekasını, sözel becerisini ve akademik becerisini etkilemektedir. Ayrıca babaların çocuklarıyla oynadıkları oyunların niteliğinin çocukların kurdukları ilişkiler üzerinde etkili olmaktadır. O yüzden daha iyi bir ebeveyn olabilmek için daha fazla bilgiye ve eğitime gereksinim vardır. Ancak, ülkemizde ve dünyada babalık rolünü desteklemek üzere sadece babalara yönelik programlar yok denecek kadar azdır. Oysa, babaların bu tür desteklere ihtiyaçları olduğu ve kendilerine uygun programlar sunulduğu takdirde hem kendilerinde hem de çevrelerinde olumlu değişimleri gerçekleştirdikleri bilinmektedir.

Çocuğun gelişiminde anne kadar önemli bir rol oynayan babaların bilinçlenerek babalık rolünü daha çok benimsemeleri amacıyla oluşturulan programlardan biri  olan ve  Anne Çocuk Eğitim Vakfı tarafından geliştirilmiş olan BADEP ( Baba destek Programı ) 1996 yılından itibaren uygulamalara başlanmıştır.

BADEP’in amaçlarını şöyle sıralayabiliriz :

 • Babaların çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları,
 • Babaların çocuk gelişimi ile ilgili bilgi düzeylerini artırmaları,
 • İletişim becerileri kazanmaları  ve bunun sonucunda daha demokratik tutumu benimsemeleri,
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda daha bilgili olmalarına katkıda bulunması, bu bilgilerini hayata geçirmesini sağlamaya çalışması,
 • Çocuğuyla, eşiyle ve yakın çevresiyle iletişimini geliştirmesi,
 • Ve giderek yaşantısında daha demokratik bir tutumu benimsemesini sağlamaya çalışması,
 • Çocuk gelişiminde cinsiyete dayalı eşitsizliklerin önlenmesi,
 • Daha demokratik bir aile yapısına ve giderek daha demokratik bir toplumsal yapıya ulaşılmasını sağlamak olarak sıralayabilirz.

2-10  yaşlarda çocukları olan, okuma-yazma bilen tüm babaları kapsayan BADEP grup uygulaması şeklinde üçer saatlik 13 oturum olarak planlanmıştır. Grupta katılımcı bir yaklaşım izlenmekte, babaların kendi deneyimlerini grupla paylaşması özendirilmekte ve sorunlara birlikte çözüm bulma imkanı yaratılmaya çalışılmaktadır. BADEP’in bu özelliği nedeniyle, gruplar 15 kişi ile sınırlı tutulmaya çalışılmaktadır.. Oturumda işlenen konular, katılımcılara dağıtılan çok sayıda eğitim materyaliyle desteklenmektedir.

Program yoğunlukla gönüllü babaların  katılımıyla uygulanmaktadır. BADEP’te;

 • Babanın rolü, önemi ve çocuğa etkisi,
 • Aile tutumları,
 • Çocuğun davranışlarını kabul etme ve etkin dinleme,
 • Ben dili,
 • Olumlu disiplin yöntemleri
 • Çatışma çözme yöntemleri,
 • Çocuğun gelişim özellikleri,
 • Bedensel ve zihinsel gelişim,
 • Kitap okuma ve çocukla geçirilen zamanın önemi,
 • Duygusal gelişim,
 • Sosyal gelişim,
 • Oyun ve çocuk gelişimindeki önemi,
 • Genelleme konuları işlenmektedir.

Kaynaklar :

 1. 1. www.acev.org.tr
 2. 2. Okul öncesi eğitimde çocuğun yaşamında baba ve erkek öğretmenin rolü ve önemi Öğr. Gör. Şakire Anlıak Ege Eğitim Dergisi 2004 (5) 1
 3. 3. Çocuğun yaşamında babanın rolü ve önemi sempozyum Raporu  Açev Yayınları
 4. 4. Eşit Fırsat  Anne çocuk eğitim programının Değerlendirilmesi  Sevda Bekman Açev Yayınları

Yorum Ekleyebilirsiniz