21. Yüzyılda Eğitim Sistemi ve Dönüşecek Kavramlar

0
265

GİRİŞ:

  21. yüzyılda çok büyük bilgisayar, iletişim ve teknoloji alanında gelişmeler vardır. Ayrıca küreselleşmenin ve modernizmden post modernizme geçişin etkisiyle toplumların bilim, sanat, teknoloji, bilimsel buluşlar,  manevi değerleri büyük değişimlere girmiştir. Toplumların ve bireylerin dünya görüşlerini, yaşama şekillerini değiştirip dönüştürme gücü olan eğitim sistemi de bu değişim ve dönüşümden oldukça etkilenmiştir.

İnsan haklarında yapılan büyük çaplı değişimler, demokratikleşme, değerlerin değişmesi nasıl bir insan sorusunu yeniden gündeme getirmiştir.

 

NASIL BİR EĞİTİM VE EĞİTİMDE DÖNÜŞEN KAVRAMLAR

 

Küreselleşme ve Bilgi Toplumu

Değerler Eğitimi

Çok dilli ve kültürlülük

Hayat boyunca eğitim

Çok kanallı eğitim

Koşullandırma

Öğretme yerine öğrenme

Öğrenen merkezli eğitim

Doğanın önemli olması

Yakın çevrenin değil iletişim çevresinin önemli olması

Çelişen değil entgratif olan

İletişim,işbirliği, araştırma, sağlıklı yaşam , üretim ve tüketim yeterliliğine sahip

Bireysel vicdanın önemli olması

Bilimsel ahlakın geçerli olması

 

 

NASIL BİR OKUL

 

Bağlayıcı kuralların tartışılarak oluşturulması

Sosyal devamlılık

İşbirlikçi davranışın teşvik edilmesi

Daha fazla bireyin yapılaşmamış durumla başa çıkma, sorunları tanılama bir görüş sahibi olabilme ve bunun için sorululuk alması

Kendi bulundukları topluma çevreye oluşturmada aha fazla sorumluluk verme

Okulların bilgiye karşı eleştirel ve değiştirici dönüştücü katkısı olması

Öğrenciler bilmek istedikleri için bilgiyi kazanır

Kalitenin önemsendiği bir yapının oluşturulduğu , müşteri odaklı

Takım çalışmasının önemsendiği bir okul.

 

 

 

NASIL BİR ÖĞRETMEN

 

Daha nitelikli öğretimenlerin yetiştirilmesi

Haklarını bilen, öğreten, koruyan biri olması

Yetenekleri ve ilgilerinin farkında ve çocuklara da bunu yansıtan

Öğrenci merkezliliğe önem vermek ve uygulamak

Demokrat,

Makamın yerine uzmanlık, fonksiyonellik, yardımlaşma, işbirliği ve koordinasyona önem verme

 

 

NASIL BİR ÖĞRENCİ

 

İçten denetimli olan, iç kontrol mekanizması güçlü

Kendine gerçekleştirmeye çalışan

Her açıdan sorumluluk sahibi

Dürüst olan

Yeni ve farklı deneyimlere açık

Benlik algısı yüksek

 

 

SONUÇ:

Tablet bilgisayarların, fiber internetin, simülasyonun, çok büyük çaplı bilimsel deneylerin yapıldığı, birçok araştırma geliştirme faaliyetinin dünyanın dört bir yanında gelen bilim insanlarınca gerçekleştirildiği böyle bir çapta küreselleşmenin eğitimi de küreselleştirdiğini söyleyebiliriz. Gelecek gökten zembille inmeyip şimdi olanın içinde gizlidir. Her şeyin sanal bir sisteme geçiş yapmasının bir çok açıdan hayatımızı değiştirdiğini ve değiştireceğini anlayabiliriz. Bu açıdan her şeye hazırlık olmak gerekiyor kelebek etkisinin dünyamızı bir toz bulutunda çevirmesi dahil. Ama ilim Çinde bile olsa gitmek gerek anlayışından yola çıkarsak  ve  Çin’de artık bir tık kadar yakın olduğuna göre eğitimin ilerde bize ne getirip götüreceğini gerçekten büyük bir merak konusu.

 

 

 

 

 

Yorum Ekleyebilirsiniz