Geleceği Yakalamak:

0
274

Geleceği Yakalamak: Neden Daha İyi Bir Dünya İçin Gençlere Sorumluluk Verilmeli?

Dünya hızla değişiyor. Bu değişim, eğitim sistemimizin ayak uydurabileceğinden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.

Sir Ken Robinson, “Okullar yaratıcılığı öldürüyor mu?” başlıklı TED konuşmasında eğitimin amacının “bizi kavrayamadığımız bir geleceğe taşıması” olduğunu söylüyor. Genç insanları, giderek daha karmaşıklaşan, hiper bağlantılı ve hızlı teknolojik ilerlemelerle tanımlanan bir dünyada uyum sağlamalarıni ve gelişmelerini sağlayacak becerilerle donatmak her zamankinden daha fazla gerekiyor.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki eğitim sistemleri, tekrarlamaya dayalı öğrenmeye ve sınava hazırlığa aşırı önem vererek, çocukları modern dünyanın mücadeleleri ile yüzleşmeye hazırlamakta başarısız kalmaları nedeniyle eleştiriliyor. Bu bağlamda, içine düştükleri geleceğe tepki vermek yerine, istedikleri geleceği şekillendirmeleri için gençlere sorumluluk verecek yeni öğrenme ekosistemleri istiyoruz.

Peki bu yeni öğrenme ekosistemleri nasıl olacak?

Ashoka Fark Yaratan Okullar Ağı’ndan Bir Okul: School 21

Örneklerden biri Doğu Londra’daki Okul 21. Bu okulun benzersiz eğitim yaklaşımının kökeninde, 21.yüzyılda başarı için gerekli gördükleri altı özellik bulunuyor: Uzmanlık (öğrenmek konusunda ustalaşmak), profesyonellik (öğrenmeye hazır olmak), etkili konuşmak (kendine özgü konuşma tarzını bulmak), dayanıklılık (aksilikleri aşabilmek), canlılık (yeni şeyler yaratabilmek) ve hüner (güzel çalışmalar yapabilmek). Okul her öğrenciye birebir danışmanlık ve kişisel destek sunuyor. Müfredatları, sözlü iletişime büyük önem veriyor ve öğrenme, halka açık düzenli etkinliklerde sergilenen ve öğrencilerin birebir çalışmaların içinde oldukları gerçek yaşamdan projelere dayandırılıyor.

Eğitim genç bir insanın gelişiminde önemli bir etkendir; fakat tek etken değildir. Gençleri liderlik yolunda samimiyetle desteklemek için sektörler arası çalışmamız gerek.

Girişimcilik Yoluyla Çocuklara Sorumluluk Vermek

Jeroo Billimoria gençlere sorumluluk veren çok sayıda inisiyatifi hayata geçirmiş bir sosyal girişimci. Zor durumda olan sokak çocuklarının 24 saat arayabileceği bir acil telefon servisi olan Hindistan Vakfı Çocuk Hattı’nı kurmuş. Telefonlara bakmak ve arayanları ilgili birimlere yönlendirmek için gönüllü sokak çocukları eğitilmiş. Çocuk hattı, genellikle sokak çocukları ile pek iyi ilişkileri olmayan resmi hizmet birimleri ile çalışarak, çocukların haklarını korumak, sokak çocuklarına karşı oluşan algı ile mücadele etmek ve onları destekleyecek müdahaleler oluşturmak için çabalıyor.

“Çocukların, dahil oldukları ve etki edebildikleri, onların duygularına ve ihtiyaçlarına yanıt vermelerine her an olanak tanıyan sistemlere gereksinimi var” diyor Jeroo. Mart 2015 itibariyle, 366 şehirde 700’den fazla kuruluş ile işbirliği içinde çalışan Çocuk Hattı, 36 milyon çağrıya yanıt verdi.

İngiltere’de bulunan Oy Pusulasını Isır adlı sosyal girişim, gençlerin demokrasiye katılmasını sağlamak üzere onların politikada aktif rol almasını engelleyen bariyerlerin belirlenmesi ve yıkılması için bir hareket başlattı. Girişim, halkın tabanına yönelik kampanyalarla gençlerle online iletişime geçerek ve politikalar üzerinde etkili olarak, gençlerin kendi politik güçlerinin farkına varmasını sağladı.

“Önemsedikleri meseleler ile onların politikliği arasındaki bağı anlamayan öyle çok genç insan var ki” diyor bu girişimin kurucularından Michael Sani. “Gençlerin değişimi gerçekleştirenler olması için onların katılmasına ve yetki almasına imkan tanıyan alanlar yaratmayı görev biliyoruz.”

Daha İyi Bir Dünya Kurmak

Bu sosyal girişimciler ve eğitim alanındaki yenilikçiler, gençleri sosyal değişimin merkezine koymanın önemini gösteriyor. Yeni eğitim ekosistemleri hazırlarken, genç insanları, yaşamak istedikleri dünyayı aktif olarak biçimlendirmeleri için destekleyecek şekilde şekillendirmeliyiz. Bu şekilde, genç bireyler günümüz dünyasının karşı karşıya kaldığı en karmaşık toplumsal meselelerle başa çıkacabilecekler.

Yorum Ekleyebilirsiniz