TEACCH

0
311

TEACCH Otizm Programı

TEACCH Otizm Programı, Kuzey Carolina Üniversitesi’nde (Chapel Hill) kurulmuş bir klinik, eğitim ve araştırma programıdır. 1960’larda Eric Schopler ve Robert Reichler, 1972’de Kuzey Carolina yasama organı tarafından eyalet çapında bir program olarak kuruldu ve dünya çapında diğer programlar için bir model haline geldi.

MİSYON BİLDİRİSİ: Kuzey Carolina Üniversitesi TEACCH Otizm Programı, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylerin ve yaşamları boyunca ailelerinin yaşam kalitesini artırmak için örnek topluluk temelli hizmetler, eğitim programları ve araştırma geliştirir ve geliştirir.

Klinik Hizmetler

TEACCH, Kuzey Carolina çapında yedi topluluk merkezindeki merkez klinik hizmetler, desteklenen bir istihdam programı ve OSB ile yetişkinler için entegre bir mesleki ve konut programı sunmaktadır. TEACCH’ın klinik hizmetleri arasında teşhis değerlendirmeleri; ebeveyn eğitim ve ebeveyn destek grupları, müdahale grupları ve özel gereksinimli çocuklar için bireysel danışmanlık. TEACCH hizmetleri kapsamlı klinik uzmanlığa sahip ampirik araştırmalara dayalıdır ve OSB ve aileleri ile bireylerin esnek ve bireysel olarak desteklenmesi bakımından dikkate değerdir.

TEACCH, görsel bilgi işlemedeki güçlükler ve sosyal iletişim, dikkat ve yürütme işlevinde zorluklar da dahil olmak üzere OSB’li bireylerin öğrenme özelliklerine dayalı bir dizi öğretim veya tedavi ilkeleri ve stratejileri olan ” Structured TEACCHING ” adlı müdahale yaklaşımını geliştirdi. Bunlar şunları içerir:

  1. Dikkat ve yürütme işleviyle zorlukları çözmek için dış organizasyonel destekleme
  2. Sözlü iletişimin tamamlanması için görsel ve / veya yazılı bilgilerden faydalanma
  3. Sosyal iletişim için yapılandırılmış destek

Yapısal TEACCHing bir müfredat değil, bunun yerine eğitimsel ve terapötik hedeflerin başarılmasını destekleyen bir çerçevedir. Bu çerçeve şunları içerir:

  1. Fiziksel organizasyon
  2. Kişiselleştirilmiş zaman çizelgeleri
  3. İş (Faaliyet) sistemleri
  4. Görev ve etkinliklerde malzemelerin görsel yapısı

Yapısal TAKIM’ın amacı, etkinliklere, esnekliğe, bağımsızlığa ve öz yeterliliğe anlamlı bir katılım sağlamaktır.

Eğitim

TEACCH, OSB’ye sahip kişilere hizmet eden öğrenciler ve profesyoneller için eğitim programları geliştirmeyi taahhüt eder. TEACCH, üniversiteye dayalı lisansüstü öğrencilerini eğitmenin yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim düzenler ve öğretmenler, ebeveynler çeşitli disiplinlerden diğer profesyoneller için danışma sağlar. TEACCH, geleneksel ders tarzı etkinlikleri elle öğrenme etkinlikleriyle birleştiren benzersiz bir eğitim modeli kullanır; bu şekilde, profesyonelleri Structured TEACCH teknikleri kullanmaya eğitirler.

TEACCH Otizm Programı, TEACCH tarafından eğitilen artan sayıda profesyonel ve Otistik Spektrum Bozukluğu olan bireyler için artan sayıda kaliteli hizmet talebi karşısında kapsamlı bir Profesyonel Sertifika Programı da oluşturmuştur . Bu sertifika programı otizm alanında eğitimciler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, konuşma terapistleri ve diğer eğitimci-terapistler içindir.

Müdahale programlarını oluşturmak ve geliştirmek için TEACCH, ASD’li bireylerin ASD’li kişilerin bilişsel güçleri ve zorluklarını nasıl öğrendikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. TEACCH Otizm Programı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.teacch.com web sitesine bakabilirsiniz.

Kaynaklar: https://www.autismspeaks.org/what-autism/treatment/teacch

Yorum Ekleyebilirsiniz