TEACCH® Otizm Programı

0
397

Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (TEACCH)

Eric Schopler tarafından 1972’de kurulan TEACCH® Otizm Programı, dünyadaki diğer programlar için bir modeldir. TEACCH Otizm Programı, ilk sevk ve danışma, teşhis değerlendirmeleri, aile danışma toplantıları ve ebeveyn destek grupları, sosyal oyun ve rekreasyon grupları, daha işlevli destek ve terapi almak isteyenler için bireysel danışmanlık ve desteklenen istihdam gibi klinik hizmetleri sunmaktadır .

TEACCH ® , her bireyin kendine özgü ihtiyaçlarını ve aileleri ile karşılamak üzere uyarlanmış klinik hizmetleri sunmaktadır. Mevcut hizmetler bir kişinin OSB olup olmadığını belirlemek için tanı değerlendirmelerini içerir. Destek hizmetleri, bireysel müdahale hizmetleri ve destek grupları, ebeveyn danışmanları ve ebeveyn eğitim oturumları aracılığıyla OSD’li bireyler ve aileleri için sunulmaktadır. TEACCH, otizm ve müdahale stratejilerinin özelliklerine odaklanan ebeveynler, öğretmenler ve diğer profesyoneller için atölyeler gibi eğitim ve öğretim sağlar. TEACCH, otistik bireylere hizmet veren okullar veya yerleşim toplulukları gibi programlara danışma hizmetleri sunmaktadır.

TEACCH Otizm Programının idari merkezi Chapel Hill, Kuzey Carolina’da bulunuyor ve Kuzey Carolina eyaleti çevresinde yedi bölgesel TEACCH merkezi var. 

TEACCH Temel Değerleri

UYGULAMA. Otizm Spektrum Bozukluğu konusundaki tüm bilgileri paylaşmak ve yenilikçi eğitim, öğretim ve gösteri modelleri aracılığıyla başkalarının beceri düzeyini artırmak.

KANITA DAYALI UYGULAMA. Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler ve aileleri için, yaşam boyu en yüksek kalitede, kanıta dayalı hizmetleri sunmak için bilgileri dikkate almak.

SAYGI. Otizm Spektrum Bozukluğu olan insanların ve ailelerinin benzersiz güçlerini anlamak ve takdir etmek.

OLUŞTURMA VE İŞBİRLİĞİ . Alanda çalışan tüm uzmanlarla, Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerle ve aileleriyle ve daha büyük topluluğun üyeleriyle olan etkileşimlerde bir işbirliği ve işbirliği ruhu oluşturmak.

HOLISTIC. Hayat boyu bütün kişiye, ailelerine ve topluluklarına bakmanın önemini vurgulamak. 

Erken müdahale, bir çocuğun evde, toplulukta ve okulda başarıyla ve uyarlanabilir bir şekilde çalışabilmesi için aileleri ve okul personeli ile birlikte çalışmayı gerektirir. Bireysel öğretim ve danışma oturumları, sosyal beceriler, örgütsel ve öğrenim becerileri ve duygu düzenlemesine odaklanabilir.Ebeveynler, çocuğuna evde, okulda ve toplulukta etkili programlar hazırlamak için klinisyenlerle birlikte çalışabilirler.

Bireyselleştirilmiş Programlar, öğrencileri etkili bir şekilde etkinliklere katılmak ve gün boyunca geçişine yardımcı olmak için programın bir bileşeni. Bu ders size bireyselleştirilmiş programlar oluşturma süreci ve zamanlamayı ASD öğrencileri için günlük rutine dahil etmenize yardımcı olacaktır.
TEACCH’ın kanıta dayalı yaklaşımı, Otizm Spektrum Bozukluğuyla ilgili bilişsel yetenekleri, öğrenme özelliklerini ve ihtiyaçlarını anlama üzerine kurulmuştur. Eğitim-terapi oldukça kişiselleştirilmiştir ve resmi ve gayrı resmi değerlendirmeler yoluyla tanımlanan her kişinin öğrenme özellikleri, becerileri, güçlü yönleri ve çıkarları temel alınarak hazırlanmıştır. Bu değerlendirme bilgileri OSB’li birey için daha anlamlı kılmak için görsel strateji ve sistemler oluşturmak için kullanılır.

Öğrenme hedefleri:
– Kişiselleştirilmiş zaman çizelgeleri kullanmak.
– Etkili ve anlamlı bir bireysel program geliştirmek için beş adımlı süreç tanımlamak.
– Tek bir zaman çizelgesi oluşturmada yer alan beş bileşeni tanımlamak.
– Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrenciler için kişiselleştirilmiş programlar oluşturmak.
– Bir programın bireyselleştirilmesi için izleme ve veri toplama rolünü tanımak.

• Dikkat ve yürütme işleviyle zorlukları çözmek için dış organizasyonel destekler
• Sözlü iletişimin desteklenmesi için görsel ve / veya yazılı bilgiler

Yapılandırılmış TEACCH bir müfredat değil, bunun yerine eğitimsel ve terapötik hedeflerin gerçekleştirilebileceği bir çerçeve sunar. Bu çerçeve şunları içerir:
• Fiziksel organizasyon
• Kişiselleştirilmiş zaman çizelgeleri
• İş sistemleri
• Malzemelerin görsel yapısı

 

Yorum Ekleyebilirsiniz