Çocuk Psikoterapisi Tedavi Planlayıcısı

0
301

Çocuk Psikoterapisi Tedavi Planlayıcısı : Child Psychotherapy Treatment Planner

Arthur E. Jongsma, Jr.
L. Mark Peterson William
P. McInnis Timothy J. Bruce

Çocuk Psikoterapisi Tedavi Planlayıcısı; deneysel açıdan destekli kanıta dayalı terapi girişimlerini ön planda tutmaktadır.

Akademik Başarısızlık,
Bağlanma Bozukluğu,
Cinsiyet kimlik Bozukluğu,
Karşıt Olma Bozukluğu,
Uyku Bozukluğu,
Ebeveynlik,
Okula Gitmeyi Redetme,
Sosyal fobi,
Özgül Fobi,
Değişen Hayat Olayları ve çocuklarda görülebilecek 35 farklı problemi konu almıştır.

Kitap, yapılandırılmış, kanıta dayalı terapi planları ile tedavi sürecini açıklar, kolaylaştırır ve hızlandırarak birçok üstünlük sağlar. 1000’in üzerinde terapi amaç ve girişim özellikleri ile kendi terapi seansınızı yapılandırmanızı sağlayacak imkanlar sunmaktadır. Konuların sistematik şekilde sunulması danışmanlık seanslarınızı raporlaştırmanızı kolaylaştıracaktır. Böylelikle danışanlarla daha etkili ve istenen niteliklerde zaman geçirilmiş olacaktır. Yeni listelenen DSM-5/ICD-10 tanı önerileri de eklenmiştir. Ayrıca kendi deneyim ve gözlemlerinizi de ekleme imkanı sunmaktadır.

Bu kitap “Çocuk” ile çalışan psikiyatristler, doktorlar, psikologlar, psikolojik danışmanlar ve pedegoglar ile bu alanlarda eğitime devam eden öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bir kaynaktır.

Çocuklarda görülebilecek 35 farklı problemi 1000’in üzerinde terapik amaçla
açıklaması, danışmanlarınızda büyük bir konfor ve rahatlık sağlayacak, seansları- nızı yapılandırmanızı kolaylaştıracaktır.

(Tanıtım Bülteninden)

Uygulama Planlayıcıları Ön Söz
Teşekkür
Giriş
Örnek Tedavi Planı

Akademik Başarısızlık
Evlat Edinme
Öfke Kontrol Problemleri
Kaygı
Bağlanma Bozukluğu
Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Otistik Spektrum Bozukluğu
Üvey Ebeveyn/Üvey Çocuk Problemleri
Zorbalık (Akran İstismarı)/ Gözdağı Verme
Davranış Bozukluğu/Suçluluk
Depresyon
Yıkıcı Davranış Bozukluğu/Dikkat Çekme
Boşanmaya Tepki
Enürenis/Enkoprezis (İdrar Kaçırma/Dışkı Kaçırma)
Yangın Çıkarma
Cinsiyet Kimlik Bozukluğu
Çözülmemiş Keder/Kayıp
Entelektüel Gelişim Bozukluğu
Özgüven Eksikliği
Yalan Söylemek/Gerçeği Çarpıtmak
Sağlık Durumu
Obsesif-Kompulsif Bozukluk
Karşıt Olma Bozukluğu
Ebeveynlik

Obezite/Aşırı Kilolu Olma

Akran/Kardeş Çatışması
Fiziksel/Duygusal İstismar
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Okula Gitmeyi Reddetme
Ayrılık Kaygısı
Cinsel İstismar
Uyku Bozukluğu
Sosyal Kaygı
Özgül Fobi
Konuşma Bozukluğu

Kaynak: https://nobelyayin.com/detay.asp?u=4241

 

Yorum Ekleyebilirsiniz