Ayın Kitabı : Vücudunuz Hayır Diyorsa. Duygusal Stresin Bedelleri

0
720

Vücudunuz Hayır Diyorsa

Duygusal Stresin Bedelleri
Gabor Maté

” Hastalık, rahatsız edici bir durumdur. İnsanın sağlıklıyken çok da farkında olmadığı yaşamsal önemdeki fizyolojik ve psikolojik süreçlerine ciddi bir darbe vurur. Özellikle de kronik hastalığı olan biri, vücudunun sınırlarını bu hastalık yoluyla fark etmeye başlar. Eskilerin bilgeliğine dayanan sezgiler ve öğretiler, fiziksel rahatsızlıkları kişinin kişilik yapısıyla, psikolojik durumuyla, özellikle de stresle ilişkilendirir.

Hastalık, rahatsız edici bir durumdur. İnsanın sağlıklıyken çok da farkında olmadığı yaşamsal önemdeki fizyolojik ve psikolojik süreçlerine ciddi bir darbe vurur. Özellikle de kronik hastalığı olan biri, vücudunun sınırlarını bu hastalık yoluyla fark etmeye başlar. Eskilerin bilgeliğine dayanan sezgiler ve öğretiler, fiziksel rahatsızlıkları kişinin kişilik yapısıyla, psikolojik durumuyla, özellikle de stresle ilişkilendirir. Oysa modern tıp, söz konusu zihin ve beden olduğunda, kişinin hastalık başlamadan önceki duygusal şartlarını veya bunların hastalığın seyrini ve nihai durumunu nasıl etkilediğini gözden kaçırabilmektedir.

Bu kitap stresin, özellikle de çocukluk yıllarımızdan gelen ve özbenliğimizin bir parçası zannedilebilecek kadar derin ve ustaca yerleştirilmiş şartlanmalar sonucunda bilinçsizce yarattığımız gizli streslerin sağlığımız üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Peki stres hastalığa nasıl dönüşür? Duygusal stresin bedelleri nelerdir? Duygularımızı bastırmak bize neler kaybettirir? İçimizdeki bastırma dinamikleri nasıl çalışır? İnsanların yaşamlarını şartlandırma biçimleri hastalıklarına nasıl katkı sağlar? Dr. Gabor Maté zihin ile bedenin aslında nasıl bir bütün oluşturduğunu, hastalarının yaşamöyküleri aracılığıyla ve herkesin anlayabileceği bilimsel veriler ışığında açıklıyor. Zihin ile bedenin etkileşimine, yaşam boyu hastalıkta ve sağlıkta duygularla fizyolojinin ayrılmaz bütünlüğüne dikkat çekerken, multipl skleroz, romatizma, kanser, Alzheimer vaka analizlerinden çarpıcı örnekler sunuyor. Sağlığını geri kazanmak ve korumak isteyen herkes için vazgeçilmez bir okuma.”

 

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM  :  BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ

İKİNCİ BÖLÜM  :  GERÇEK OLAMAYACAK KADAR USLU BİR KIZ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  :  STRES VE DUYGUSAL YETERLİK

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :  DİRİ DİRİ GÖMÜLMEK

BEŞİNCİ BÖLÜM  :  ASLA YETERİNCE İYİ OLAMIYORUM

ALTINCI BÖLÜM  :  ANNE, SEN DE BUNUN BİR PARÇASISIN

YEDİNCİ BÖLÜM  :  STRES, HORMONLAR, BASKILAMA VE KANSER

SEKİZİNCİ BÖLÜM  :  BURADAN İYİ BİR YERE VARILIYOR

DOKUZUNCU BÖLÜM  :  “KANSER KİŞİLİĞİ” DİYE BİR ŞEY VAR MI?

ONUNCU BÖLÜM  :  YÜZDE 55 ÇÖZÜMÜ

ON BİRİNCİ BÖLÜM :  İŞ KAFADA BİTİYOR

ON İKİNCİ BÖLÜM  :  ÖNCE BAŞIM ÇÜRÜYECEK

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  :  KENDİSİNE AİT OLAN VEYA OLMAYAN:
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN KAFASI KARIŞTI

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  :  HASSAS BİR DENGE: İLİŞKİLERİN BİYOLOJİSİ

ON BEŞİNCİ BÖLÜM  :  KAYBIN BİYOLOJİSİ

ON ALTINCI BÖLÜM  :  NESİLLERİN DANSI

ON YEDİNCİ BÖLÜM :  İNANÇ BİYOLOJİSİ

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM :  NEGATİF DÜŞÜNCENİN GÜCÜ

ON DOKUZUNCU BÖLÜM : İYİLEŞMENİN YEDİ ANAHTARI

” Okura Not: İnsanlar zihin ile bedenin birbirinden ayrılmaz şeyler olduğu- nu her zaman içgüdüsel bir biçimde bilir. Modernite, berabe- rinde talihsiz bir ayrışmayı, tüm benliğimizle bildiğimiz şey ile düşünen aklımızla doğru kabul ettiğimiz şey arasında bir ayrı- mı getirmiştir. Bu iki tür bilgiden daha dar olan ikincisi, çoğu zaman zararımıza olacak şekilde galip gelmektedir.

Dolayısıyla, eskilerin bilgeliğine dayanan sezgileri doğrula- yan modern tıp bulgularını okurun önüne koymak bir zevk ve ayrıcalıktır. Bu kitabı yazmaktaki esas amacım buydu. Diğer amacım ise, bize musallat olan hastalıkları bir dolu bilinçsiz şe- kilde nasıl yarattığımızı fark edebilmemiz açısından stres-gü- dümlü toplumumuza ayna tutmaktı.

Bu kitap reçete içermiyor; fakat okurlarına kişisel dönüşüm- leri için kolaylaştırıcı olmasını umuyorum. Reçeteler dışarıdan gelir, dönüşüm ise içeride yaşanır. Her yıl şu ya da bu yönde –fiziksel, duygusal, spiritüel– basit reçeteler öneren bir sürü ki- tap çıkıyor. Niyetim bunlara bir yenisini eklemek değildi. Re- çeteler bir şeylerin tamir edilmesi gerektiğini varsayar; dönü- şümler ise zaten var olan şifayı –bütünlüğe, tamlığa erme– or- taya çıkarır. Tavsiye ve reçeteler faydalı olabilirse de, bizler açı- sından daha değerli olan şey kendimize ve zihnimizin ve bedenimizin işleyişine dair bir içgörü geliştirmemizdir. Gerçeğe yö- nelik arayışın uyandırdığı bir içgörü dönüşümü de beraberinde getirebilir. Bu kitapta bir şifa mesajı arayanlar için söyleyeyim: bu mesaj daha birinci sayfada ilk vaka analiziyle başlamakta- dır. Ünlü fizyolog Walter Cannon’ın telkin ettiği üzere, beden- lerimizde bir bilgelik yatıyor. Umuyorum ki bu kitap, insanla- rın hepimizde var olan iç bilgelikle aynı eksende buluşmasına yardımcı olur. ”

Kaynak: https://www.iletisim.com.tr/images/UserFiles/Documents/Gallery/120430170814.pdf

 

Yorum Ekleyebilirsiniz