Sözel Davranış Yaklaşımı

0
558

Sözel Davranış Nedir?

Uygulamalı Davranış Analizi, bilimsel olarak etkili olduğu ispatlanmış kanıta dayalı bir öğretimdir. Bu sebepten dolayı, UDA, otistik çocukların aileleri için dünyanın pek çok yerinde izlenen en yaygın yol haline gelmiştir. Buna ek olarak, UDA şu anda Birleşik Devletler tarafından uzun süreli fayda için önerilen tek otizm terapisi olarak karşımıza çıkıyor. 

Otizm için bir tedavi olan bu kurum,  1999 da yayınlanan Ruh Sağlığı Raporu’nun Üçüncü Bölümünde,  “Otuz yıllık bir araştırma, uygun olmayan davranışların azaltılmasında ve iletişim, öğrenme ve uygun sosyal davranışın arttırılmasında uygulanan davranış yöntemlerinin etkinliğini ortaya koymuştur” der.

Her ne kadar ABA’nın çocuk davranışlarını ve genel öğrenme becerilerini öğretmedeki etkililiğini gösteren kanıtlar her yıl artmasına rağmen, aileler genellikle kabul edilmesi zor olan prosedürlerin kullanılması ile uğraşmak zorundaydı. Ebeveynlere, çocuklarının daha etkili bir şekilde öğrenmesine yardımcı olabilecek bir yol olduğunu söylediler, ancak bunu gerçekleştirmek için kullanılan yöntemler genellikle hoş olmayan şeylerdi.Uzun yıllar olduğu gibi UDA da bazı ailelere büyük bir fayda sağladı; diğerleri ise sonucun sürece değinilmediğine karar verdi.

Son on yılda, UDA’nın şimdi otistik ve ilgili bozuklukları olan çocukların neredeyse tüm aileleri için doğru seçim olduğunu söylememizi sağlayan bir değişiklik oldu. Bu değişim, UDA’ya Verimli Davranış yaklaşımının geliştirilmesiydi.

İyi bir UDA / Sözel Davranış (SD) programı, çocuğunuza verme ve almanın arkasındaki nedenleri öğretmek için tasarlanmıştır, bu da sosyal dünyayla bağlantı kurmada çok önemlidir.Çocuğunuzu, öğretmenlik ortamının ötesinde faydalı bir ilişki kurma ve öğrenme seçenekleri yaratmaya motive edecek bu doğal toplumsal takviye ile bağlamaktadır. SD, UDA’yı geçmişi tekrarlayan, masalsı, masa üstü öğrenmenin ötesine taşıdı ve doğal, ilişki kurma temelli, bütüncül öğrenme programı haline getirdi.

SD hem bir UDA felsefesi hem de UDA ilkelerini dil becerileri edinme üzerine odaklanan bir dizi kanıta dayalı öğretim tekniğidir. Dr. James Michael ve diğerleri, Dr. James Partington ve Dr. Mark Sundberg de dahil olmak üzere, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Dr. Skinner’ın 1958 tarihli “Sözlü Davranış” kitabını uygulamak üzere bir dizi yeni teknik kurdu. Dil gecikmeli çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak bu gerçekleşti. 

UDA’nın gerçek potansiyelinin başlaması, Sözel Davranış yaklaşımının otizm müdahalesine ilişkin usul farklılıklarına dayanmaktadır. İyi bir UDA / SD programının amacı çocuğun doğal olarak ortaya çıkardığı motivasyonu belirlemek, onu yakalamak ve öğrenmesine yardımcı olmak için onu kullanmaktır. Bunu yaparken, daha az motive edici unsurları onun için daha az önemsiyken motive edici öğeler listesine yeni, daha tipik veya uygun arzular eklemeye başlayabiliriz.

UDA, etkileşimlerin incelenmesi ve bu çalışmanın insanların anlamlı yollarla daha başarılı olmasına yardımcı olmak için uygulanmasıdır.

Pekiştirme UDA’yı ve zamanla başarıları artıran  ana ilkedir. Bu ilke, bir davranış sonrasında gerçekleşen ve tekrar eden davranış olasılığını artıran her şeyin bu davranış için bir güçlendirici olduğunu belirtmektedir.

Ayrıca, Sözel Davranış bize motivasyon hakkında ayrıntılı bilgi verir. Motivasyon, çocuğunuzun bu sefer bir beceri denemesi yapması için sebebidir. Takviye, daha fazla iç motivasyona sahip olması ve bir dahaki sefere daha az harici motivasyon gerektirmesinin sebebidir. Motivasyon ve güçlendirmeyi bir arada kullanmak, bu iki ilkenin tutarlı bir şekilde uygulandığı herhangi bir beceriyi gerçekleştirmek için gittikçe artan bir arzuyu yaratacaktır.

Uygulamalı Davranış Analizi ve Sözel Davranış’ın bir çocuğa öğrenme sürecini neden istettirdiğini açıkça belirten bu son açıklama son derece önemlidir. Çocuğunuza yeni bir beceri denemesi yapma motivasyonu verilirse ve bu becerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının olumlu bir deneyimle sürekli karşılandığı bulgulanırsa, çocuğunuzun bu beceriyi tekrar kazanmak için giderek artan bir arzusu olacaktır. Çocuğunuzun öğrenmesini istediğiniz her beceriye bu iki takviye ilkesini (UDA) ve motivasyonu (SD) uygulamaya başlayabiliyorsanız, o zaman ona öğretmek istediğiniz her beceriyi öğrenmeyi arzulayacaktır.

UDA’ya yönelik Sözel Davranış yaklaşımının ilerlemesine büyük ölçüde katkıda bulunan çocuk sayısı her geçen yıl daha fazla ilerleme kaydetmekte ve otizmin etkilerinden kurtulmaktadır. Bu başarının başlıca nedenlerinden birisi, ebeveynlerin çocuklarının en önemli öğretmenleri olarak dahil olmalarıdır. Çok uzun yıllar boyunca, ebeveynler, çocuklarının gittikçe ertelendiği ve kontrol ettiği için izlemesi beklenen aralıklara itildi. Modern Davranışçılıkta artık, ana-baba ve öğretmenlerin UDA ilkelerine ve Sözel Davranış usullerine kendileri için öğretilebileceği anlaşılmaktadır. Bu yöntemleri öğrendiklerinde, çocuğa yaptıkları her günlük etkileşim sırasında sunulan fırsatları kavramaya başlayabilirler.

Sözel Davranış NEdir ?

Sözel Davranış, bir kelimenin bir işlevi bulunduğu fikrine odaklanan bir dil öğretme yöntemidir. Dil gecikmiş bir çocuğa bir kelimenin anlamını öğretmek için, önce onun işlevi öğretilmelidir. Örnek olarak, sadece bir kelime öğretmek yerine onlara bu kelimelerin işlevsel olarak nasıl uygulanacağını öğretmeliyiz. Örneğin, otizm çocuğu “tuvalet” kelimesini gördüklerinde söyleyebilir, ancak tuvaleti kullanmaları gerektiğinde ya da tuvaletin ne için kullanıldığı sorulduğunda doğru cevabı verdiklerinde “tuvalet” demeyi başaramayabilir.

Her ne kadar SD ve Uygulamalı Davranış Analizi (UDA), Skinner tarafından kurulan felsefelerden türetilmiş olsalar da, öğretim dili için farklı yaklaşımlar kullanmaktadırlar. Bazı araştırmacılar, Sözel Davranış Müdahalesinin UDA’ya iyi bir ek olduğuna inanıyor.

UDA ile, çocukların mutlaka sözel olarak ne istediklerini talep ettikleri değil, bir şekilde iletmeleri öğretilir; sözlü olarak imzalamayı ya da hareket ettirmeyi örnek olarak görüyoruz. UDA dil öğretim yönteminde, çocuklara şeyleri etiketlemek veya isim vermek öğretilir. Örneğin, bir telefon gördüklerinde “telefon” kelimesini söylemeyi öğreneceklerdir. Mutlaka telefonun işlevi öğretilmediğinden, bu kelimeyi bir cümleyle kullanamayabilirler. SD’nin odağı işlevsel dili öğretmek olduğundan, UDA Ayrık Deneme yaklaşımını iltifat edebiliyor.

Sözel Davranışı Kullanarak Geliştirilen Beceriler

Skinner’a göre, dil farklı hedeflere sahip parçalara ayrılıyor. Sözel Davranış müdahalesi, istekte bulunma, dokunma (etiketleme), eko (vokal taklit) ve konuşma içi (konuşma becerileri) boyunca alıcı ve ifade eden dil de dahil olmak üzere iletişim becerileri geliştirme üzerinde çalışır. Operantların ötesinde öğrenme, alıcı dil ve ince motor taklidi, metinsel (yazma) ve dinleme (talimatları takip etme) becerilerini de içerir.

‘Mand’ terimi, çocuğun istediğini talep eden veya talep eden çocuğu belirtir. Bu işlem şu şekilde işe yarıyor: Bir çocuğa elma istediğinde elma diyor. Elma verildiğinde, dili elma almasıyla güçlendirilir. Çocuğun olumlu bir şekilde takviye edilmiş olması ve hemen istenen davranışı izlemesi bu eylemi tekrarlamış olması muhtemeldir. Özünde, çocuğa sözlü olarak istediğini istemek ve ardından istediği şeyi almak suretiyle dili işlevsel bir şekilde kullanması öğretilir.

Sözel Davranış Faydaları

Sözel Davranış, Ayrık Denemelerle Öğretim  (ADÖ) veya Doğal Çevre Eğitimi (NET) gibi diğer öğretim yöntemleriyle birleştirilebilecek mükemmel bir yaklaşımdır. Aslında, Sözel Davranış’ın toplam operantlarını ADÖ ve NET arasında birleştirmek, daha kapsamlı bir dil repertuarının edinilmesine katkıda bulunabilir. Çocuklar, özellikle akranları olan ortamlarda, sözel davranışları artırmak için sözel eylemciler arasındaki işlevsel becerilere ihtiyaç duyar. Intraverbal becerileri güçlü olmayan bir çocuk, akranlarının sözel davranışlarına tepki olarak, daha fazla etkileşimi zayıflatacak şekilde etkileşime girmeyebilir.

Sözel davranış, aynı zamanda çocuğun kendi motivasyonundan yararlanır ve çocuğun istediği şekilde iletişim kurmasını öğretir. İstenilen öğeyi elde etmek için bir araç olarak işlev gören sorunlu davranışı istekte bulunma yeteneği azaltabilir.

 

Kaynak :https://www.special-learning.com/article/what_is_verbal_behavior

The Verbal Behavior Approach

Paylaş
Önceki İçerikOtizmi Oyuna Getir
Sonraki İçerikRANDEVU FORMU

Yorum Ekleyebilirsiniz