Çocuklar İçin Hareket Bir Zorunluluktur.

0
476

Çocuklar için hareket bir zorunluluktur. Haraket yoluyla çocuk  doğayı, içinde bulunduğu toplumsal mekanı, ilişkileri, kendi bedeni ve sınırlılıklarını tanıma, anlama yolunda bir adım atar. Psikomotor açıdan çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için yeterli düzeyde uyarıcı hareketlere ihtiyaçları olduğu bir gerçekliktir. Günümüzde ise çocuklar genel olarak okul ortamında, gidebiliyorsa spor okullarında, sokaklarda, park ve bahçelerde bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadır. Çocukların hareket edecekleri bu mekanların sınırlılıkları, başlarında sürekli yetişkin denetiminde hareket gelişimlerini sürdürmeleri yada sürdürememeleri, anne babaları gibi belli bir mekana hapsedilmişlik ve rahatça özgürce hareket edememe bir çok sorunu beraberinde getirebiliyor. Anne ve babalarının  başlarına gelen ev – iş yeri arasına sıkışmışlık, kısıtlamalar bedenin ve ruhun kendisinde yeni rahatsızlıklara ve sıkıntıları beraberinde getirebiliyor. Şehir hayatının karmaşası, kaotik gelişimi, engelleyici ve insandışılık özelliği çocukları olumsuz şekilde etkileyebiliyor.  Dersler ve başarı arasına sıkıştırılan çocuğa ergenlik ve gençlik de eklenince çocuklar ve aileleri gelişim için yeni alanlar ve mekanlara ihtiyaç duyar hale geliyor.  “Çocuğun oyun ve özgür hareket hakkı” gibi kavramları dünyada yeni bir kavram olarak ve üzerinde çok fazla durulan bir kavram olarak bir kez daha düşünmek gerekiyor.

Normal devlet okuluna giden bir öğrencinin günde 6 saat örgün eğitime dahil olmasına rağmen arta kalan zamanda mutlaka oyun ve harekete dayalı en az 2 yada 3 saat geçirmesi gerekir. Sokakta geçirdiği zamanın dışında belli bir spor disiplinine katılması ve haftada en az 3 gün ikişer saat bu spor dalı ile ilgili bir uğraş içerisinde bulunması da sağlıklı bir boş zaman değerlendirmesi olacaktır. Ama çocuklarımız bedenlerine, duyularına ve bulunduğu mekanlara  karşı kendiliğinden ve doğal yollardan planlama ve düzenleme yapamamaya başlıyorlar. Bu yüzden çocuklar, uyaran ihtiyacını karşılamak amacı ile kendilerini stereotipik, tekrarlayıcı, hiperaktif hareketlere kanalize edebiliyorlar. Sonradan dikkat eksikliği, çeşitli düzeylerde iletişim bozuklukları, hiperaktivite, özel, sözel veya sözel olmayan öğrenme güçlükleri çocuklarımızı etkileyebiliyor. Doktor doktor dolaştırıp, psikosomatik ilaçları günlük besinleri gibi kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Bu nedenle bu tip rahatsızlıklık ve sorunları olan bireylere uygun kişisel disiplin öğretisinin kazandırılması ve farklı hareket ve  spor becerilerinin kazandırılması gerektiği ortaya çıkıyor. Kendini uyarıcı davranışların azalacağını, anlamsız kontrolsüz hareketlerin yerini yaşına ve becerilerine uygun hareket ve spor becerilerinin alması,  bunun sonucunda çocuklarımızda yalnızca hareket ederek daha da gelişen öz güven, vücudunu tanıma ve hissetme, kendini kontrol edebilme gibi yetiler gelişerek, kazandığı bu yetiler sayesinde yaşam, iletişim ve sosyal becerilerde istenilen gelişimi sağlamaya başlayacaklardır. Bağımsız yaşam yetkinlik ve donanımını kazanabilmeleri ve toplumla entegre biçimde yaşayabilmeleri için hareket ve spor becerileri kazanması  bir gereklilik haline geliyor. Hele günümüz bilgisayar teknolojilerinin yaşam alanlarımızı iyice sarmalarıyla hareket etmeyi ve konuşmayı iletişim aracı olarak kullanma gereksinimi duymamaya başladığımız düşünülürse  çocuklarda bedenlerini ve konuşmayı sağlayan ilgili kasların tembelleştiği bu nedenle yeteri düzeyde gelişmediği ve çeşitli gelişim bozukluklarının ortaya çıkmaya başlayabileceğini söyleyebiliriz.

Ne yazık ki bu tarz  çocuklar için ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken başka sorunlar da karşımıza çıkıyor. Hem kullanılan besinlerin veya ilaçların yan etkileri, hem sedanter (hareketsiz) bir yaşam şekli bireylerin ilerleyen yaşlarda aşırı kilo, çeşitli kardio rahatsızlıklar, kas iskelet sisteminde hareketsizliğe bağlı zayıflık gibi bir çok rahatsızlığı tetikliyor. Çok hareketli olan bireylerde dahi aerobik (uzun süreli dayanıklılık) kapasitelerinin gelişmemesine bağlı olarak uzun süreli dayanıklılık ve yapmış oldukları hareketler hızlı ancak hareket devamlılığı bulunmamaktan kaynaklı sorunlar yaşanabiliyor. Hareket süreleri değişkenlik göstermekte, dikkat yoğunlukları ve konsantrasyonlarında sorunlar artmaktadır.

Bir çok çocuğun vücut postürlerinde kasların çalıştırılmamasına bağlı olarak bozukluk olmaktadır (kamburluk, ayaklarda içe yada dışa basma v.b) hareket edinimleri ile birlikte kuvvetlenen kas yapısına paralel olarak bu bozukluklarda düzelme meydana gelmekte ve özellikle vücut postürlerinde erken çalışmalar neticesi her hangi bir bozukluk meydana gelmemektedir.

Önemli konulardan birisi de güç kontrolü ve hareket yoğunluğunda kullanılan enerji miktarı ve türüdür. Çocuklar nerde, nasıl hareket edebileceklerini geç öğreniyor yada öğrenemiyorlar, çok güç ve enerji harcayıp çok çabuk yoruyorlar. Burada bir diğer önemli hususta sporla birlikte uyarılan kas ve sinir hücrelerinin bireyde ki hissetme ( farkında olma ) duyusunu arttırması ile kişinin kendisi yada çevresine zarar verebilecek kontrolsüz güç uygulamalarının da önüne geçmesidir. Sorunlar çoğaltılabilir.

Özgürlük, zorunluluğun kavranması ve kontrol altına alınmasıyla başlar. Bizler çocukların gelişimlerini özgürce rahat bir şekilde sürdürmelerinden yanayız. Bunu nasıl başaracağız ?

Sanat, dans, hareket ve diğer terapi biçimleri de bu zorunlukların çözümüne bir katkı sağlamak üzere oluşturulmuş koruyucu ve iyileştirici ruh sağlığı hizmetlerinden sayabiliriz. Genel olarak sorun yaşasın yada yaşamasın bireylerin yaşamın her alanında (evde, okulda ve diğer sosyal alanlarda ayrıca sosyal, dil, iletişim, okuma yazma, matematik ve diğer derslerde) farklı şekillerde zorlandığı, yaşamını sürdürmek için bir çok kişiye ve desteğe ihtiyaç duyduklarını bir çok araştırma göstermektedir.  Dikkat eksikliği ve hiperaktivite, çeşitli iletişim sorunları yaşayan çocukların, otizmli ve engelli çocukların, özel öğrenme güçlüklerini yaşayan çocukların eğitimi, terapisi ve rehabilitasyonu için bir çok yol, yöntem ve yaklaşım bulunmaktadır. Hareket  ve  dans terapisi, hareket ve  spor eğitimi de bunlardan biridir.

Hareket ve dans terapisi, eğitimi, günlük yasamlarında bir takım engeller ve sınırlılıklarla karşılasan bireylerin yasamlarını zenginleştirebilir. Terapi ve eğitim sürecinde, çocuk öncelikle iyi eğitimli ve dinamik bireyleri kendine model alır, yeni bir beceri kazanmanın mutluluğunu yasar, arkadaş edinir, basarı duygusunu yaşar. Yapılan yarışmalar ve etkinlikler aracılığı ile ailesinden bağımsız kalabilmeyi, kendi kendine yetebilmeyi öğrenir ve sorumluluk duygusu gelişir. Hareket ve  spor yolu ile ”artık yapamıyor, sorunlu, beceriksiz gibi ” tanımlamalardan uzaklaşıp, yapmaya çabalayan  kimliği ile ön plana çıkmaya başlayabilir. Böylece toplumla bütünleşerek daha mutlu, daha doyumlu bireyler olarak yasamlarını sürdürme olanağı yakalamaya çalışırlar.

Bu model ile bireylerin :

 1. Yaşama aktif katılımlarını desteklemek ve her yaşta yoğun ve kaliteli eğitim ve ileri yaşlarda eğitim almalarına katkıda bulunmak,
 2. Bu eğitimi hayatlarına ve eğitimlerine geçirmelerini sağlamak, rahat ve özgür hareket edip, spor yapabilmelerini ve  sosyal yaşam becerilerinin kazandırmak, sosyal kültürel gelişimlerinin desteklemek, toplumla kaynaşmanın sağlamak gibi katkıları vardır.

Ayrıca düzenli egzersiz yapma alışkanlığının erken yaşlarda kazanılması ve erişkin dönemde de sürdürülmesi sağlıklı yaşam açısından birçok kazanç sağlayacaktır. Çocuktaki yaratıcı gücün ortaya çıkması, temel gelişim alanlarının olumlu etkilenmesi, benlik saygısının gelişmesi ve sosyal beceri kazanmasını desteklemesi, işbirliği yapmayı ve paylaşmayı öğrenmesi, fiziksel gelişim üzerindeki olumlu etkisi bu kazanımlardan sadece bir kaçıdır.” Sonuçta her çocuğun egzersize ihtiyacı vardır.

 Hareket ve Dans Terapi Uzun Vadeli Hedefler 

 1. Hareket ve sporla ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazanır. Birey  fiziksel etkinliklere katılarak fiziksel ve motor uygunluk düzeylerinin gelişmesini sağlar ve vücut sistemlerini güçlendirir ve geliştirir.

 • Vücut bölümlerini hareket ettirme çalışmaları yapar.
 • Vücudun bölümlerini tanır.Temel duruşlarla ilgili beceriler geliştirir.
 • Denge, koordinasyon, esneklik, güç, kuvvet, aerobik dayanıklılık, çeviklik, ağırlık antrenmanları, sürat, ritm ve eş zamanlılık gibi becerilerde gelişme sağlar.
 • Vücut bölümlerinin esnekliğini geliştirir.
 • Temel hareket beceirlerinden yürüme, koşu, sıçrama, atlama, yuvarlama, top ve diğer nesnelerle çalışma ve kontrol edebilme çalışmaları yapar.
 • Taklidi hareketler yapar.
 • Eğitsel ve sportif oyunlar oynama becerisi geliştirir.
 • Spor yapmanın sağlık açısından önemini bilir.
 • Sağlığını korumaya özen gösterir.

2. Olumlu benlik gelişimine katkıda bulunarak, gerilimini ve sıkıntılarını aşmasında terapatik bir etki sağlayarak kendini tanıma ve ifade etmesine olanak sağlar.

3. Ritm ve müzik eşliğinde düzenli hareketler yapma becerisi kazanır.

4. İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı kazanır.

5. Görev ve sorumluluk alma, dostça oynama ile ilgili tavır ve alışkanlıklar kazanır.

6. Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirir.

7. Oyun ve boş zamanlarını hareket ve spor etkinlikleri ile değerlendirmeye istekli olur. Yaratıcı faaliyetlerinin gelişimini hızlandırır.

8. Algısal motor fonksiyonların pekiştirilmesine, kinestetik ve dokunsal olarak algılamanın ve beraberinde algısal motor yeteneklerin gelişimine olanak sağlamaktır.

Hareket ve Dans Terapisi İhtiyaç Belirleme Anketi :

Aşağıdaki soruları yanıtlayın:

Çocuğunuzun :

 1. Hareket ve sporla ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandığını düşünmüyor musunuz ?.
 2. Kişilik ve benlik gelişiminde yaşına uygun veya yaşıtlarına göre yapması gereken temel hareket ve becerilerde sorunlar olduğunu mu düşünüyorsunuz ?
 3. Gündelik yaşamıyla ve okulla ilgili çeşitli gerilim ve sıkıntılar yaşadığını düşünüyor musunuz?
 4. Kendini, bedenini, yapabileceklerini tanıma ve ifade etmesinde sorunlar yaşadığınızı  düşünüyor musunuz?
 5. Çeşitli fiziksel etkinliklere katıldığında zorlandığını,  vücut sistemlerini kullanmakta sorunlar yaşadığını düşünüyor musunuz?
 6. Ritme ve müziğe veya diğer duyusal ( ses, ışık, dokunma vb ) girdilere karşı sorunları olduğunu mu gözlemliyorsunuz ?
 7. İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı kazanmasını istiyor musunuz ?
 8. Görev ve sorumluluk alma, dostça oynama ile ilgili tavır ve alışkanlıklar edinmesini istiyormusunuz ?
 9. Oyun kurmakta ve boş zamanlarını geçirmekte zorlandığını yada bu tarz etkinliklere katılımında isteksiz davrandığını mı gözlemliyorsunuz ?
 10. Kendisini yaratıcı faaliyetlere katılımında  sıkıntılar yaşadığınızı mı farkediyorsunuz ?
 11. Algısal motor fonksiyonların pekiştirilmesine, kinestetik ve dokunsal olarak algılamanın ve beraberinde algısal motor yeteneklerin gelişimine olanak sağlamak mı istiyorsunuz ?
 12. Öz güven sorunumu var?
 13. Hiperaktif ve 1 sn bile durduğu yerde duramıyor mu?
 14. Etkinliklerle ilgilenmiyor mu?
 15. Sosyal uyum sorunumu yaşıyor?
 16. Konuşma yada dil gelişimine yönelik sorun mu yaşanıyor?
 17. Okuma-yazmada yaşıtlarından geri mi?
 18. Dikkat yada konsantrasyon sorunu var mı ?
 19. İşitsel algı-görsel algıyla ilgili sıkıntılar mı var?
 20. Öğrenme güçlüğü-disleksi-akademik başarısızlık sizi düşündürüyor mu ?
 21. Yaygın gelişimsel bozukluk tanısı var mı?
 22. Zeki olmasına rağmen ders notları düşük geliyor mu?
 23. Sık sık unutkanlık yaşanıyor mu ?
 24. Sınavlarda aceleci davranarak cevapları kaydırılıyor mu?
 25. Sorununuzun herhangi bir spor dalına yollayarak değil de psikolog denetiminde terapatik bir etki sağlayarak çözülmesini istiyormusunuz?


YUKARIDAKİ SORULARIN ÇOĞUNA CEVABINIZ EVET İSE GELİN TANIŞALIM, SİZLERİ BİLGİLENDİRELİM.

Unutmayalım: Ancak doğru zamanda doğru adımların atılması sayesinde gelecekteki sorunların bazıları zamanında çözülebilir.

Yaptığımız diğer çalışmalar için iletişim telefonlarımız :

GSM: 0554 371 79 15 – 16

TEL : 0212 210 0390

Yorum Ekleyebilirsiniz