ÇOCUĞUN BÜYÜK VE KÜÇÜK KAS GELİŞİMİ İÇİN NELER YAPMALIYIZ ?

0
3499
  1. Büyük Kas Gelişimi

 

Gövde. bacak. kollarda bulunan kaslara büyük kaslar diyoruz.

Çocuklarımızın önce büyük kasları gelişir. Önceleri zor yürüyen çocuğumuz daha sonraları koşmaya başlar. Önceleri dengesini bulamazken, şimdi çok rahat duvar üstlerinde bile dengede yürü­yebilir. Çocuklar boy ve kilo olarak. yılda ortalama 7 -8 cm uzar ve 2-2.5 ko alırlar

 

BÜYÜK KAS GELiŞiMiNi DESTEKLEMEK içiN NELER YAPMAlıYıZ?

 

  • Çocuktaki büyük kaslar kendiliğinden gelişmez, ancak çocuk büyük kas ları­nı geliştirecek hareketleri yaparsa gelişebilirler. çocuğun bu hareketleri yapma­ya ihtiyacı olduğunu bilmeliyiz.

§  Güzel havalarda çocuğumuzu oynayıp koşabileceği açık alanlara, parka gön­dermeliyiz ya da çok uzaksa birlikte gidebiliriz.

§  Hoplama, zıplama, tırmanma, atlama gibi hareketlerini engellememeliyiz.

§  Her zaman dışarı çıkma olasılığı olmadığından, çocuğun özellikle kış ayların­da, ev ortamında hoplayıp, zıplamasına izin vermeliyiz. Sorun komşuları rahatsız etmemekse, sünger bir yatağı yere serip, çocuğun bunun üzerinde atlayıp zıpla­masını sağlayabiliriz. Ya da çocuğumuza komşu evde değilken atlayıp zıplama­sını önerebiliriz. Bir başka olasılık ise, eğer komşunun çocukları varsa onları da yukarıya alarak hep birlikte oyun oynama ların i sağlamaktır. Pek çok zaman ço­cuk zaten bu hareketleri yaparak enerjisini attıktan ve hareket ihtiyacını giderdik­ten sonra rahatlayacaktır.

  • Çocuk dışarı çıkamıyorsa, evde gürültüye ve zarara neden olmamak için süngerden veya çoraptan top yapılabilir.
2. Küçük Kas Gelişimi

EI. ayak ve parmaklardaki kaslara kücük kaslar diyoruz. Bunlar büyük kaslara (göv­de, kol ve bacaklara) göre daha geç gelişir.

 

 

KÜÇÜK KAS GELişiMiNi DESTEKLEMEK içiN NELER YAPMAlıYıZ?

 

  • Çocuğa küçük kaslarını geliştirecek makas, kağıt, kalem, boya kalemi, oyun hamuru gibi malzemeler vermeliyiz. Okul çağı çocuğunun ise, eğer el becerileri iyi gelişmemişse, bu tür malzemeleri kullanmasına fırsat vermeliyiz. Ayrıca, dikiş dikmek, küçük tamiratlar yapmak gibi ellerini kullanabileceği işlerde ona imkan tanımalıyız.

§  Ona bu malzemelerle rahat oynayabileceği bir ortam yaratmalıyız. Ortalığı kirleteceğine veya dağıtacağına dair endişe duymasın ve rahat oynayabilsin.

§  Malzemeleri nasıl kullanacağını gösterip sonra karışmayalım ki, o istediği gi­bi oynayabilsin.

  • Kendi kendine giyinmesi, ayakkabılarını bağlaması, yemeğini yemesi için ona fırsat vermeliyiz.

Kaynak: AÇEV Baba Destek Programı Kitapçığı.

Yorum Ekleyebilirsiniz