1-11 YAŞLARINDA ÇOCUKLARIN GELİŞİMSEL ÖZELİKLERİ

0
490

 

1 YAŞıNDAKi (12 AYlıK) ÇOCUK NELER YAPABiLiR?

 

 • Emeklemeye başlar.
 • İki eliyle tutunursa yürüyebilir.
 • Yakaladığını ağzına götürmeye son verir.
 • Bazı isteklerini hareketleriyle gösterir.
 • Her defa bir tane olmak üzere önündeki şeyleri başkasına uzatır, verir.
 • Parmakla kavrama tam gelişmiştir.
 • Topu karşısındakine atar, yuvarlar.
 • Sevdiği şeyleri kaybetmek istemez.
 • Sevinç ve mutluluk tepkileri açıkça görülür. insan, oyuncak ve maddeler karşısın­ da sevinç ve mutluluk duyguları belirginleşir.
 • Baş ve işaret parmağıyla kavrayabilir.
 • “Baş baş” işareti yapabilir.

  2 YAŞıNDAKi (12 AYlıK) ÇOCUK NELER YAPABiLiR?

 • Ayakta durur.
 • Düzgün yürür.
 • Geri yürüyebilir.
 • Koşabilir, fakat ani dönüşleri yapamaz, düşer.
 • Oturma ve ayağa kalkma değişikliklerini sık sık yapar.
 • Merdiveni inip çıkabilir.
 • Oynarken çömelir.
 • Ayağıyla büyük topa vurabilir.
 • Eğilerek yerden birşeyalabilir.
 • 4-5 küple kale yapabilir.
 • Tebeşirle aşağı yukarı yöne çizgi çizer.
 • Küçük sandalyeye kendi başına oturur.
 • Oynadığı küpleri kabına doldurabilir.
 • Oyuncağını arkasından çekerek yürür.
 • 4-5 şeyi isimlerinden tanıyabilir.
 • Kağıdı katlamaya çalışır.
 • 20 kadar kelime bilebilir, kullanabilir.
 • İstediğini gösterebilmek için birisini oraya çeker.
 • “V” ve “O” şekillerini kalemle çizmeye çalışır.
 • Üç kelimelik cümle kurmaya başlar.
 • Yaşıtlarının yanında fakat tek başına oynar.
 • Ben, benim, sen zamirlerini kullanabilir.
 • Basit giyecekleri kendi başına giyip çıkarabilir.
 • Olumsuzluk, inatçılık, hırçınlık ve kıskançlık başlar.
 • insan ve olaylara bağlı olarak yoğun sevinç, mutluluk ve zevk duyma görülür.
 • Yetişkinin isteğine uymamaktan doğan utanma duygusu belirir. Bu duygu daha sonra suçluluk duymaya gider.
 • Kaşık kullanabilir.
 • Evde basit işlere yardım edebilir.
 • Ev işlerini oyunlarında taklit edebilir.
 • Bardaktan içebilir.
 • İsteklerini ağlamadan belirtebilir.
 • Bedeninin söylenen bir kısmını gösterebilir.
 • Anne ve babadan başka 3 sözcük söyler.
 • Topu havadan atabilir.

3 YAŞıNDAKi (36 AYlıK) ÇOCUK NELER YAPABiLiR?

 • Her basamakta tek adımla merdiven çıkabilir.
 • Merdiven inişte son basamakta atlayabilir.
 • 3 tekerlekli bisiklete binebilir, pedal kullanabilir.
 • Zıplayabilir.
 • Elbisesini giyip çıkarmayı oldukça başarılı yapar.
 • Bazı tehlikelerden kendini koruyabilir.
 • Makasla kağıt, bez kesebilir.
 • Çeşitli deneyimleri arasında ilişki kurabilir.
 • Ufak taneleri çabuk toplayarak şişeye koyabilir.
 • Resimler çizmeye çalışır, kendine göre adlandırır.
 • Eksik çizilmiş insan resminin eksiğini görür ve söyler.
 •  “X” işaretini kopya eder.
 • 6-7 heceyi tekrar edebilir.
 • Çoğulları kullanmaya başlar.
 • Cinsiyeti bilebilir ve söyleyebilir.
 • Oyunlarında hayal ürünleri ve canlandırma başta gelir.
 • “Benim eşya m benim”, “seninki de senin” fikri belirir.
 •  Akranlarıyla beraber oynamaya başlayabilir.
 • Kırıp dökmeler azalır, uysal ve söz dinler bir duruma geçer (eğer sınırsız özgürlük
 • verilerek saldırganlığı pekiştirilmemişse ya da yasakçı bir engellemeyle eğilimleri köreltilmemişse).
 • Düşle gerçeği ayırdedemez.
 • Karşılıklı oyun oynayabilir.
 • Dik çizgileri kopya edebilir.
 • Komutlara uyar.
 • Bir resmin adını söyleyebilir.

4 YAŞıNDAKi (48 AYlıK) ÇOCUK NELER YAPABiLiR?

 • Uzağa atlayabilir.
 • Başının üstünden topu atabilir.
 • Kısa süre tek ayak üstünde durabilir.
 • Çok kabaca insan resmi (gövde ve baş) çizebilir.
 • Eksik insan resminin birçok eksiklerini bulabilir.
 • Kağıdı 3 kat katlayabilir.
 • Eksik çizilmiş sandalye, masa, ev resimlerinin bir iki eksiğini görebilir. . Dişini fırçalayabilir.
 • Giyinme, soyunma, ayakkabı bağlama işlerini yapabilir.
 • Çocuklarla oynamayı, 2-3 kişilik grup ister.
 • Bloklarla bina yapabilir.
 • Ben merkezciliği azalır.
 • “Çünkü” kullanır.
 •  Kendi başına komşulara gidebilir.
 • Yarışma oyunlarına girmeye başlar.
 • Oyunda sıra ile iş yapmayı öğrenir, tam uygulayamaz.
 • Paylaşır: “Benim oyuncağımla biraz oynayabilirsin” fikri gelişmeyebaşlar.
 • Hayali arkadaşlar ve arkadaşlıklar kurar, uzun süre üstünde durur.
 • Düğmelerini ilikleyebilir.
 • Ellerini yıkayıp kurulayabilir.
 • Kıyafetini giyebilir.
 • 8 küpten kale yapabilir.
 • Adını ve soyadını söyleyebilir.
 • Yer bildiren deyimleri anlayabilir.
 • Çoğul kullanabilir.

5 YAŞıNDAKi (60 AYlıK) ÇOCUK NELER YAPABiLiR?

 • Koşma, atlama ve oyunda beden hareketleri tam olarak gelişmiştir.
 • Sıçrayabilir.
 • Paten ve kızak kayabilir.
 • Baktığını kopya edebilir.
 • Gösterilen kareyi kopyalar.
 • Daha önce kopya edemediği üçgen ve eşkenardörtgeni kopya edebilir. .
 •  “+” işaretini kopyalayabilir.
 • Parçaları eksik insanresminin bir kısmını tamamlayabilir.
 • İnsan resmini tam çizebilir.
 • 3 kısımlı adam resmi yapabilir.
 • Kısa kelimeleri kalem veya tebeşir kullanarak kopya eder, yazar.
 • 1 O’a kadar eşyaları sayar.
 • Para ile değişim (alışveriş) yapabilir.
 • Renkleri tam ayırdedebilir.
 • Kelimelerin anlamlarını sorar.
 • Yetişkin elbisesi giyerek oynar.
 • Arkadaşlık önemlidir, grupla oynar.
 •  Ev, aile il9.iIi taklit oyunları oynar.
 • Yardımla giyinebilir.
 • Üşümeyi, yorgunluğu ve acıyı anlayabilir.

6 YAŞıNDAKi (72 AYlıK) ÇOCUK NELER YAPABiliR?

 • Zıplar, topu yakalayabilir.
 • Geri adımlama yapabilir.
 • Yardımsız giyinebilir.
 • 6 kısımlı adam çizebilir.
 • Kareyi kopyalayabilir.
 • Sözcükleri tanımlayabilir.
 • Zıtlan ve benzerlikleri anlar.

 7-11 YAŞıNDAKi ÇOCUKLAR NELER YAPABiLiR?

 •  Hızlı yürüyebilir.
 •  Kurallı oyunlar oynayabilir.
 • iki elini bağımsız kullanabilir.
 •  Mantıksal düşünme gelişmeye başlar.
 •  Sayı, zaman, mekan, boyut, hacim, uzaklık kavramları yerleşmeye başlar.
 •  Problemi somut nesnelere, buraya ve şu ana bağlı olarak çözer.
 •  Soyut düşünce tam olarak gelişmemiştir.
 •  Gruplama yeteneği gelişmiştir.
 • Sınıflama, sıralama, serileme, değişmezlik, sayı ve mekan kavramları oluşur.
 • Organize etme ve sistem kurma yeteneği gelişmiştir.
 • Dili bir yetişkin gibi kullanır.
 • Sözcük dağarcığı 3000 kelimeye ulaşır.
 • Problemleri kişisel girişimleriyle çözebilir.
 • Çocuk kendini sınıf, arkadaş ve oyun grubu içinde bulur.
 • Bu dönemde .çocuk kolayetkilenir.
 • Kendi akranlarının görüş ve düşüncelerini paylaşan ve kabul eden çocuk daha bü­yük çocukların ve yetişkinlerin görüşlerine karşı koyar.
 • Karşıt görüşte olma çocukluk dönemi boyunca devam eder.
 • Çete çağıdır,rekabet görülür,rekabet kavgaya neden olur
 • Kendi grubuyla rakip grup arasında çatışmalar yaşanır.
 • Grup üyelerinin arasında çatışmalar yaşanır.
 • Sorumluluk duyguları gelişmiştir.
 • Genel olarak, bu çağda çocuk yaşıtları arasında yarışır.
 • Başarmayı, yeterli olma­yı öğrenir. Başarma zevkini tadar. Başaramamak aşağılık duygusu geliştirir.

Kaynak: AÇEV Baba Destek Programı Kitapçığı.

 

Yorum Ekleyebilirsiniz