Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı Nasıl Uygulanılır ?

0
797

ETEÇOM sistematik ve uygulanması kolay bir müfredat/programdır.

Alanında uzman ve ETEÇOM UYGULAMA SERTİFİKASI almış uzmanlar tarafından birey değerlendirme yapıldıktan sonra ETEÇOM’un sistematik uygulanmasına geçilir.

ETEÇOM Süreci ve uygulanan formlar:
1. ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ BELİRLEYİCİ: Çocuk için öncelikli olan ve ihtiyacına uygun hangi temel  davranışın seçileceğine karar vermek için ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ SEÇİCİ FORMU yapılır.

2. ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ PROFİLİ: Çocuğun ilgili temel davranışta ilerlemesini değerlendirmeye yönelik geliştirilmiş ölçek düzenlenir.

3. ETEÇOM OTURUM KILAVUZU: ETEÇOM oturumlarını düzenlemede dikkat edilecek noktaları ortaya koyan rehber dikkate alınır.

4. ETEÇOM OTURUM PLANI: ETEÇOM oturumunun amaçlarını ve işleyişini düzenleyene uygulamacının oturumu yönetmesine yardım eden rehber plan doğrultusunda çalışmalar sürdürülür.

5. ETEÇOM PLANLAMA VE İZLEME FORMU: ETEÇOM stratejilerinin, tartışma noktalarının ve temel davranış profile puanlarının kaydedildiği ETEÇOM’un ve çocuğun ilerlemesinin izlendiği planlama ve izleme formuyla süreç devam ettirilir.

6. ETEÇOM EV ÖDEVİ: Oturumlarda öğretilen stratejilerin farklı ortam ve durumlarda (evde ve diğer ortamlarda) nasıl kullanılabileceğine dair her oturum sonunda ebeveyn ile geliştirilen ev ödevileriyle çalışmanın bütüncül olmasına dikkat edilir.

Kaynak: ETEÇOM Uygulama Kitapçığı

Yorum Ekleyebilirsiniz